2010ம்ஆண்டின் மாதவிரதங்கள் 01/01/2010 - 31/12/2010
***
ஜனவரி
பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல்
மே
ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டெம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்
அமாவாசை
14
13
15
14
13
11,12
11
09
07,08
07
05
05
பௌர்ணமி
29
28
29
28
27
26
25
24
23
22
21
21
ச-சதுர்த்தி
03
02
03
02
01,31
30
29
28
26
26
25
24
பிரதோஷம்
12,17
11,26
13,27
11,26
11,25
10,24
09,23
07,22
06,20
05,20
03,19
03,18
 

Make a free website with Yola