எமது ஆலயத்தின் தீர்த்தமும் ஆலயத்தின் பெருமைக்கு பெருமை சேர்ப்பதுவும்
கனகாம்பிகை அம்பாளை கிளிநொச்சியின் தாய் என வர்ணிப்பதற்கு முக்கிய காரணியாக
விளங்குவதுமான இரணைமடுக்குளத்தின் தோற்றத்தையும் அழகினையும்பற்றி
தமிழகத்திலிருந்தது ஒளிபரப்பாகும் குறள்தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகிய சிறப்புகாணொளி 
   

நன்றி :-குறள் தொலைக்காட்சி

 

 

Make a free website with Yola